โรงเรียนเทศบาลช่องลม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”

You may also like...