โรงเรียนเทศบาลช่องลม นำนักเรียนเข้าร่วมประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่

You may also like...