เรียนผู้ปกครอง หากมีญาติจาก 10 จังหวัดเสี่ยง ให้นักเรียนหยุด เรียน online ที่บ้านแทน

You may also like...