เข้ารับฉีดวัคซีควัค (Pfizer Vaccine) เข็ม 1 จำนวน 16 คน

You may also like...