คณะผู้บริหารร่วมมอบของขวัญ และขนมให้กับเด็กๆ โรงเรียนเทศบาลช่องลม

You may also like...