ร่วมกันถวายเทียนนำพรรษา ณ วัดบึงพระนางทอง

You may also like...