มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลช่องลม

You may also like...