พิธีมอบวุฒิบัตร สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

You may also like...