พิธีการถวายราชสดุดี เนื่องในวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

You may also like...