นักเรียนโรงเรียนเทศบาลช่องลม ร่วมรับบริจาคเงิน โครงการ “ก้าวคนละก้าว”

You may also like...