ทำความสะอาดตึกอาคารชั้นเรียน เพื่อฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19

You may also like...