จัดบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ให้ประชาชน

You may also like...