งดการใช้สถานที่ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิค-19

You may also like...