ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ณ.โรงเรียนเทศบาลช่องลม

You may also like...