คณะครูและนักเรียน ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดี กับ ชั้น ป.6

You may also like...