ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนเทศบาลช่องลม ที่อยู่ เลขที่ 90 หมู่ที่ 6 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 0-5574-1846

เว็บไซต์ : WWW.CHL.AC.TH Facebook : Chonglomschool1