ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์

You may also like...