การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี  รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

You may also like...